Doorgaan naar inhoud
Zoeken
Waar bent u naar op zoek?
Bekijk onze veelgestelde vragen.
Menu

Kwalitatieve dienstverlening

Icare Thuisbegeleiding vindt de kwaliteit van haar begeleiding erg belangrijk. Daarom laten wij ons kwaliteitsmanagementsysteem en kwaliteit van de begeleiding door een onafhankelijk extern bureau toetsen en certificeren. Omdat wij een joint venture zijn, wordt ons kwaliteitssysteem binnen de scope van de HKZ-certificering Icare V&V en De Trans getoetst.

De certificering bewijst dat wij als organisatie voldoen aan de voorwaarden die door de HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector) zijn gesteld om optimale en verantwoorde begeleiding te leveren. Naast de HKZ-certificering kijken ook gemeenten mee of wij de juiste begeleiding bieden en of dit voldoet aan de door hen gestelde kwaliteitseisen. 

Dat betekent onder andere dat:

  • de cliënt centraal staat;
  • de cliënt tijdig en helder geïnformeerd wordt over de begeleiding;
  • wij duidelijke afspraken maken met de cliënt;
  • deze afspraken worden vastgelegd in een begeleidingsplan;
  • de begeleiding regelmatig wordt geëvalueerd en verbeterd.

Meer weten over het HKZ-certificaat? Ga dan naar de website www.hkz.nl.

Kwaliteit Ervaringsonderzoek

Jij verdient de beste begeleiding

Onze professionals zetten zich in om de beste begeleiding aan jou te leveren. Daarom kijken wij kritisch naar onze begeleiding en werken we dagelijks aan het verbeteren daarvan, onder andere door cliëntervaringsonderzoeken. Dat doen we omdat we kritisch willen blijven op de kwaliteit van de begeleiding die wij geven. Door onze dienstverlening te reflecteren, te evalueren aan de hand van deze onderzoeken en bij te stellen.

Wij doen deze cliëntervaringsonderzoeken om de tevredenheidsscore van onze cliënten te meten. Voor dit onderzoek ontvang je een uitnodiging. Wij nodigen je dan van harte uit om de vragenlijst eerlijk in te vullen. Zo komen wij te weten waar verbetering gewenst is en waar wij in onze aanpak aansluiten op de behoefte van de cliënt.

Factsheet cliëntervaringsonderzoek

In juni t/m september 2023 werd het cliëntervaringsonderzoek afgenomen onder onze cliënten/ouders van cliënten. Middels een vragenlijst hebben wij de ervaringen over Icare Thuisbegeleiding gevraagd. Een samenvatting van dit onderzoek vind je in deze factsheet.

Klacht doorgeven?

Ben jij cliënt en heb je toch een klacht? Ga dan naar de pagina klachten voor informatie hoe jij je klacht kenbaar kan maken en wat doen om jouw klacht samen op te lossen.