Doorgaan naar inhoud
Zoeken
Waar bent u naar op zoek?
Bekijk onze veelgestelde vragen.
Menu
Shutterstock 18693847 Duim Omhoog Omlaag

Klachten lossen wij samen op

Onze professionele medewerkers doen hun werk zo goed mogelijk volgens gestelde richtlijnen en beproefde methodes. Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over de begeleiding. Bijvoorbeeld over de manier waarop de begeleiding is uitgevoerd of over gemaakte afspraken die niet of niet volledig worden nagekomen.

Vragen, suggesties en klachten geven ons inzicht in de manier waarop wij werken en aansluiting bij de verwachting van onze cliënten. Met dit inzicht kunnen wij onze dienstverlening aan jou en andere cliënten verbeteren.

Klachtenfunctionaris

Lukt het niet om de klacht op te lossen met je begeleider of de teamcoördinator, dan kun je contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris Willeke Dijkstra. Zij helpt je bij het formuleren van je klacht en het vinden van een oplossing. De klachtenfunctionaris fungeert als tussenpersoon om jullie, jij als cliënt en Icare Thuisbegeleiding, tot een oplossing te laten komen.

Wat doet de klachtenfunctionaris voor jou:
  • zij is dé persoon om je klacht mee te bespreken;
  • zij informeert jou over de klachtenregeling;
  • zij adviseert jou (jullie) als degene(n) die overweegt om een klacht in te dienen;
  • zij kan helpen om je klacht te formuleren;
  • zij is objectief en onafhankelijk.

Wanneer de klacht niet naar tevredenheid opgelost wordt, kan de klachtenfunctionaris jou doorverwijzen naar de officiële klachtencommissie.

Cliëntvertrouwenspersoon

Je hebt recht op bijstand van een onafhankelijke vertrouwenspersoon wanneer je onvrijwillige zorg (de Wet zorg en dwang, Wzd) ontvangt. Je leest hier meer over de cliëntvertrouwenspersoon en hoe je contact kan opnemen.