Doorgaan naar inhoud
Zoeken
Waar bent u naar op zoek?
Bekijk onze veelgestelde vragen.
Menu

Samenwerking met gemeenten

Fundamenteel in onze werkwijze is de samenwerking tussen cliënt, gemeenten, andere betrokken lokale organisaties en de begeleider, waarbij de regie zoveel mogelijk bij de cliënt ligt. Onze focus ligt op het versterken van de zelfredzaamheid van cliënten door aanleren, verbeteren en vasthouden van (nieuwe) vaardigheden. Daarmee voorkomen we een terugval op de zelfredzaamheid en blijft er ruimte voor nieuwe hulpvragen. 

Een optimale samenwerking met de gemeente zien wij terug in duidelijke afspraken, periodieke afstemming tussentijds en één vast contactpersoon binnen Icare Thuisbegeleiding. Jaarlijks hebben we met de gemeente contact over de ontwikkelingen binnen het zorglandschap en hoe kunnen wij daar met onze dienstverlening op inspelen

 

Shutterstock 622299224 Handen Op Elkaar
In de samenwerking staat begeleiding op maat centraal

Omdat elke cliënt een eigen ondersteuningsvraag heeft, maken we - vanuit de indicatie van de gemeente - samen met de cliënt een plan op maat. We werken met realistische doelen en verwachtingen van en naar elkaar. Deze zijn vastgelegd in het begeleidingsplan. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd.

Als blijkt dat de gewenste situatie eerder behaald is of wanneer een cliënt voldoende draagkracht heeft om zelf de laatste stappen te zetten, schalen wij af. Bijvoorbeeld van intensieve begeleiding naar een lichtere vorm of overdracht naar het voorliggend veld. 

We werken vanuit gelijkwaardigheid en verbinding met de cliënt en onze netwerkpartner(s). Een zelfde manier van werken hebben wij als medewerkers onderling ook.