Doorgaan naar inhoud
Zoeken
Waar bent u naar op zoek?
Bekijk onze veelgestelde vragen.
Menu

Een verhaal uit de praktijk

Tijdens een gesprek op het consultatiebureau signaleert een JGZ jeugdverpleegkundige zorgen bij een jonge moeder (20) rondom de opvoeding van haar zoon (3). Er blijken ook problemen te zijn met het betalen van de huur, waardoor ontruiming van de woning dreigt.

Daarnaast hebben de buren van mevrouw geklaagd over stankoverlast. Met toestemming van de moeder organiseert de verpleegkundige een ’keukentafelgesprek’ met het maatschappelijk werk.

Moeder En Kind (1)

Het begeleidingsplan 

Icare Thuisbegeleiding wordt naar aanleiding van dit gesprek ingeschakeld om de moeder te ondersteunen in de opvoeding van haar zoon, het structureren van woon- en leefomstandigheden, het op orde brengen van de administratie en het vinden van een passende dagbesteding. De betrokken partijen komen eens in de drie tot zes maanden bijeen om voortgang in de situatie van de moeder te bespreken. 

In het eerste begeleidingscontact tussen de ambulant begeleider van Icare Thuisbegeleiding en de moeder wordt ruim tijd uitgetrokken voor een goede kennismaking. In een volgend contact vraagt de ambulant begeleider aan de moeder wat zij wil bereiken, kijkend naar bovenstaande onderwerpen, en hoe zij dit wil bereiken. Ze overleggen de mogelijkheden in aanpak die de moeder heeft en welke rol haar netwerk hierin kan spelen. Samen stellen ze een begeleidingsplan op voor de odnerwerpen waar de moeder ondersteuning bij wil.

Het aanleren van nieuwe patronen

Bij elk begeleidingscontact besteedt de thuisbegeleider aandacht aan lastigheden, weerstanden en gevoelens die de moeder tegenkomt. Geboekte successen worden positief bekrachtigd, zodat de moeder ziet waar haar mogelijkheden liggen, hoe ze oude ingesleten patronen kan loslaten en nieuwe patronen kan aanleren. Na een aantal maanden is het haar gelukt om achterstanden in het huishouden weg te werken, heeft zij alle papieren uitgezocht, lukt het haar om haar zoon beter te bereiken en heeft ze zelf actie ondernomen om een studie te gaan volgen. De studie geeft haar zelfvertrouwen voor de toekomst. Ze (her)ontdekt haar eigen mogelijkheden en ervaart dat ze weer regie over haar leven krijgt.

Overdracht binnen het eigen netwerk

Dit is het moment dat Icare Thuisbegeleiding de begeleiding overdraagt aan de jonge moeders van de vrijwilligersorganisatie Homestart. Zij kunnen de moeder verder helpen om inzicht te krijgen in wat haar gedrag als reactie oplevert bij de omgeving, zodat ze de ingezette verandering vast blijft houden. Het Centrum Jeugd en Gezin wordt hierover geïnformeerd, zodat ook zij op de hoogte zijn van de behaalde resultaten en de moeder hier verder bij kan ondersteunen wanneer nodig.

Herken jij jezelf in een vergelijkbare situatie? Wij zijn er voor je.