Doorgaan naar inhoud
Zoeken
Waar bent u naar op zoek?
Bekijk onze veelgestelde vragen.
Menu
Artikel gepubliceerd op 21 november 2023

Officiële opening Drentse kenniswerkplaats onbegrepen gedrag

In kwartaal 2 van 2023 heeft een grote groep van netwerkpartners een subsidieaanvraag bij ZonMw ingediend om een regionale kenniswerkplaats onbegrepen bedrag te starten. Deze subsidie is goedgekeurd. De opening van de kenniswerkplaats onbegrepen gedrag vond begin november plaats in Beilen. Icare Thuisbegeleiding is één van de betrokken partijen.

Wat is de Drentse kenniswerkplaats?

Het doel van de kenniswerkplaats is het stimuleren van kennisdeling en samenwerking in situaties rondom onbegrepen gedrag. Onbegrepen gedrag is zorgwekkend en heeft mogelijk negatieve gevolgen voor de persoon zelf en/of diens omgeving. De omgeving weet niet goed hoe ze hiermee om moet gaan. Het onbegrepen gedrag kan diverse oorzaken hebben, zoals psychische kwetsbaarheid, verslaving of dementie.
Vanuit fysieke samenwerking binnen de kenniswerkplaats, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces, werken we aan vragen vanuit de praktijk. Hierbij zijn drie thema's leidend: 

  • Versterken en leren van herstelinitiatieven
  • Samenwerken in het formele en informele netwerk
  • Samenleven in de wijk

Bestaande kennis en expertisenetwerken worden via de kenniswerkplaats met elkaar verbonden. Waar nodig worden nieuwe praktische informatieproducten ontwikkeld voor mensen die met elkaar wonen, werken of leren. Hiermee hoopt deze kenniswerkplaats een bijdrage te leveren in situaties van onbegrepen gedrag. Bekijk de overzichtskaart voor meer informatie.

De rol van Icare Thuisbegeleiding

Icare Thuisbegeleiding is vanaf het begin van het voorstel voor het indienen van de subsidie betrokken geweest. Met alle andere betrokken organisaties is in een grote groep met elkaar uitgedacht welke thema’s het belangrijkst worden gevonden in de hulp aan mensen met onbegrepen gedrag. Nu de subsidie is afgegeven wordt er in kleinere subgroepen rondom deze bovenstaande drie thema's aan een concrete uitwerking gewerkt.

Wij zijn betrokken bij het tweede thema, samenwerking in het formele en informele netwerk. De subgroep bestaat uit 9 personen vanuit verschillende betrokken organisaties, een naaste van iemand met onbegrepen gedrag, een behandelinhoudelijk iemand vanuit de GGZ en iemand vanuit de cliëntenraad van een organisatie. Deze groep kwam in november voor het eerst bij elkaar. De volgende afspraken staan gepland.

Vraagstukken binnen thema Samenwerken

Op dit thema bekijkt de subgroep of zij iets kunnen veranderen/ontwikkelen wat gericht is op de samenwerking tussen het informele netwerk (dus naasten en vrijwilligers) en het formele netwerk (betaalde hulp) waar mensen met onbegrepen gedrag van kunnen profiteren. Denk aan iets praktisch bruikbaars, iets makkelijk toegankelijks en iets in begrijpelijk taalgebruik. We merken nu namelijk dat de schotten tussen organisaties onderling, de afstand tussen cliënt/naasten en de zorgaanbieder groot zijn.